8 Temmuz 2013 Pazartesi

Romanlar Ayrılıkçı Değildir

Romanların yaşadığı çeşitli ülkelerde Roman mahallelerini dağıtmak ve Roman kültürünü yok etmek isteyenlerin temel kaygısı Romanların bu ülkeler için ayrılıkçı bir tehdit oluşturmalarıdır. Oysaki Romanlar ne ayrılıkçı olmak isterler ne de Romanların ayrılıkçı olması mümkündür.

Romanlar ayrılıkçı değildir

-Çünkü Romanlar yaşadıkları hiçbir yerde çoğunluk oluşturmazlar. Romanların ata mesleği olan göçebe zanaatçılık geçmişte mümkün olduğunca farklı yerlere dağılmalarını gerektirmiştir. Romanlar ayrılıkçı olmak isteseler bile, yaşadıkları ülkelerden ayırabilecekleri bir toprak parçasına sahip değildirler.

-Çünkü Romanlar tarih boyunca geçimlerini kendileri dışındaki halklarla ticaret yaparak sağlamışlardır. Bugün de Romanların ekonomisinde Roman olmayanlarla ilişki çok önemli bir yer tutmaktadır. Romanların içine kapanması topyekün bir halkın açlığa mahkum olması anlamına gelir.

-Çünkü Romanlar başta Balkanlar ve Batı Anadolu olmak üzere bütün Avrupa coğrafyasına dağılmışlardır. Yaşadıkları bu ülkeleri kendilerine vatan bellemiş, bu ülkelerin kültür ve değerlerini benimsemişlerdir. Türkiye Romanları da Türkiye'yi kendilerine vatan bellemiş, bu ülkenin kültür ve değerlerini içselleştirmişlerdir.

-Çünkü Roman mahalleleri sadece Romanlara ait kapalı gettolar değildir. Roman mahalleleri bütün yoksullar için güvenli bir sığınak, dayanışma adalarıdır.

-Çünkü Romanların çıkarı ayrılıkçılıktan geçmez. Roman halkının mutluluğu yaşadıkları topraklara daha sıkı ve güçlü bağlarla bağlanmakla mümkün olacaktır. Romanlar anavatanları Balkanlar ve Batı Anadolu başta olmak üzere yaşadıkları her yerde, Roman mahallelerinde kendi kültürlerini koruyarak ve komşuları ile iyi ilişkiler geliştirerek insanlık ailesi içerisinde hak ettikleri yeri alabilirler.


-Çünkü Romanların bir halk olarak kendilerini geliştirmeleri için ayrılıkçı bir siyasi programa ihtiyaçları yoktur. Romanlar yaşadıkları ülkelerin halkları ile el ele vererek pek çok sorunlarını çözebilir ve bir halk olarak kendi kültürlerini, dayanışmalarını geliştirebilirler.

Ne Romanların varlığı, ne Roman kültürü ne de Roman mahalleleri Romanların yaşadığı ülkeler için ayrılıkçı bir tehdit kaynağı değildir. Bu kaygılarla Roman mahallelerinin dağıtılmaya, Roman kültürünün asimile edilmeye çalışılması çok daha büyük sorunlara yol açacağından derhal terk edilmesi gereken yanlış bir politikadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder